Wat is ziekte?

Wanneer gezondheid een aanduiding is voor het vermogen tot aanpassing en zelfregulatie, dan is ziekte een aanduiding voor de wijze waarop problemen in de aanpassing en het zelfregulatieproces zich door fysiek waarneembare verschijnselen en psychische klachten kenbaar maken. Deze problemen kunnen van tijdelijke aard zijn, en dat is het geval wanneer het zelfregulatieproces voldoende sterk is om het organisme weer in een staat van dynamisch evenwicht te brengen, of blijvend, met langzame of snelle deterioratie tot de dood als gevolg. verder kunnen genoemde problemen onderscheiden worden naar wijze van ontstaan of etiologie;

  1. Een plotseling fysiek of emotioneel trauma
  2. Langdurige blootstelling aan schadelijke fysieke of emotionele omstandigheden
  3. Aangeboren afwijkingen in vorm en functie van het lichaam
  4. Degeneratieve processen die op den duur leiden tot functie- en vormveranderingen. Hiertoe kan ook tumorvorming worden gerekend
  5. Invasieve acties van andere levensvormen: de infecties

Ik geloof dat Hippocrates de eerste was die uitging van de helende kracht in de natuur; de vis medicatrix naturae. In de geschiedenis van de geneeskunde is dit beginsel steeds overeind gebleven. Op de mens toegepast betekent dit dat een mens alleen kan genezen door de werkzaamheid van de helende krachten in hem zelf. Het is de taak van de arts om samen met de patient de condities te bevorderen die deze werkzaamheid stimuleren. Dat kan op verschillenden manieren.

Op de eerste plaats het wegnemen van genezingsbelemmerende factoren. Een goed voorbeeld is de ontsteking die door een splinter wordt veroorzaakt. Wanneer de splinter wordt verwijderd, zal de ontsteking veel sneller genezen. De meeste operaties vallen in deze categorie. Verder gaat het om het bevorderen van een gezonde en harmonieuze leefomgeving, gezond voedsel, goede hygiene, Vroeger werd dit samengevat in de slogan: rust, reinheid, orde, en regelmaat. Te denken valt verder aan voedingsleren, reinigingskuren, vasten,

Op de tweede plaats komt training. Training is eigenlijk het bewust toebrengen van een prikkel zodat de instinctieve reactie van het organisme om de invloed van de prikkel te neutraliseren leidt tot een toegenomen prestatie- en adaptatievermogen. Een mooi voorbeeld van dit principe is het immuniseren. Los van de niet denkbeeldige gevaren van het toedienen van vreemde eiwitten en conserveringsstoffen, is het ongetwijfeld zo dat de weerstand tegen de infectieziekten waartegen men geimmuniseerd wordt, toeneemt. De veronderstelde werking van homeopathie berust ook op dit principe. Verder kan men denken aan fysiotherapie, yoga, sport enz.

Het komt vaker voor dat werking van de evenwichtsverstorende factoren zo sterk is, en zich zo heftig en snel manifesteert, dat extra maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat de persoon overlijdt voordat het zelfherstellend vermogen zijn werk heeft kunnen doen. Een actueel voorbeeld daarvan zien we momenteel bij de amerikaanse arts die een ebola infectie heeft opgelopen en met behulp van antilichamen hopelijk zolang in leven kan blijven dat zijn eigen immuunsysteem de infectie de baas kan. Een ander voorbeeld is de noodzaak om bij een slagaderlijke bloeding het gekwetste bloedvat af te binden, verder kan gedacht worden aan de functie van de Intensive Care

Er bestaan diverse energetische behandelingen waarbij geclaimd wordt dat het energieveld , het energie patroon, of neuronale circuits van een mens wordt beinvloed, waardoor geblokkeerde zelfregulerende processsen weer in beweging komen. De wetenschappelijke onderbouwing van deze methoden is in elk geval volgens onze westerse maatstaven uiterst pover. Toch worden regelmatig spectaculaire successen gemeld. Hiertoe behoren o.a. acupunctuur, acupressuur, neuraaltherapie, osteopathie, haptonomie, homeopathie, psychotherapie, EMDR, meditatie, enz.

Het zal de lezer opvallen dat in de bovenstaande opsomming de ons bekende "geneesmiddelen" grotendeels ontbreken. Dat is natuurlijk vreemd, omdat de naam al suggereert dat het middelen zijn die genezing tot stand brengen of bevorderen.Ik wil dit uitgebreider bespreken in een aparte paragraaf

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden

Neem contact op