Tarieven

Pulsa Consult, Praktijk voor Integratieve Psychiatrie is een tweedelijns niet-klinische GGZ -instelling en is opgenomen in het register Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB).

De AGB-code is 03095165. Met deze AGB-code is de praktijk voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als een erkende GGZ-aanbieder.

De zorgfinanciering geschiedt volgens een stelsel dat gebaseerd is op de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Alle GGZ-DBC’s vallen in de basis verzekering en worden gedeeltelijk tot volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

De declaraties zijn gebaseerd op de DBC-GGZ. Een DBC benoemt elke activiteit van de geleverde zorg. De DBC’s zijn gebaseerd op tijdsregistratie van directe tijd(gespreks-, telefoon- en e-mailtijd) en indirecte tijd(verslaggeving, zowel intern overleg alsmede extern overleg met de huisarts, etc.) De bedragen zijn standaardtarieven en worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

Pulsa Consult heeft in 2020 contracten met :

 • VGZ: Aevitae (VGZ) (8956)
 • Caresco (NV VGZ Cares) (8995)
 • IAK (VGZ) (8972)
 • IZA Zorgverzekeraar (0699)
 • IZZ (9015)
 • N.V. Univé Zorg (0101)
 • UMC Zorgverzekering (0736)
 • VGZ (7095)
 • DSW: DSW (7029), inTwente Zorgverzekeraar (3344), Stad Holland (7037)
 • Menzis: Anderzorg (3333), AZIVO (7054), Menzis (3332)
 • Zilveren Kruis: Aevitae (ASR) (3328), Aevitae (Avéro Achmea) (8958), Avéro Achmea (3329), Caresco BV (Avéro Achmea) (8960), FBTO (0211), IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten) (8973), Interpolis (3313), NEDASCO (Alg. tbv. RBVZ) (8980), OZF (3314), Turien & Co. Assuradeuren (Avéro Achmea) (3342), Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (3311)
 • VRZ: Eno, ONVZ, OWM

Per 1 januari 2014 wordt vanuit de basis verzekering een percentage van het notabedrag vergoed aan de niet gecontracteerde zorgverleners. De hoogte is afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekeraar en de soort polis. In het algemeen ligt dit percentage tussen 60 en 100 procent.

Heeft u vragen over het vergoedingspercentage dat uw zorgverzekeraar hanteert? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar opdat u niet voor verassingen komt te staan.

Wat wordt niet vergoed?

De contacten die betrekking hebben op aanpassingsstoomissen en relatietherapie worden niet vergoed. Voor de tarieven en vragen hierover kunt u met mij contact opnemen.

Indien u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur voor de afspraak) afzegt (z.g. noshow), ben ik genoodzaakt om u een nota te sturen van euro 60,00 per half uur en euro 125,00 per uur.

Het OZP tarief, evenals het tarief bij geen verzekerde zorg is gelijk aan het no-show tarief

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden

Neem contact op